JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

 

Artikel 1. toepasselijkheid
1.1 De algemene voorwaarden gelden voor alle produkten die je op Italië Puur aantreft.
1.2 Van de algemene voorwaarden kan worden afgeweken, dit moet dan door Italië Puur schriftelijk worden vastgelegd.
1.3 Bij een bestelling wordt akkoord gegaan met de voorwaarden van Italië Puur
1.4 Italië Puur is niet aansprakelijk voor eventuele (tussentijdse) prijswijzigingen.

Artikel 2. totstandkoming (en beëindiging) van de overeenkomst
2.1 Een overeenkomst met Italië Puur komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mail adres. Het is hierbij niet van belang of de order via de website of telefonisch is besteld.
2.2 Het product mag tot maximaal zeven dagen na aankoop (= factuurdatum) worden geretourneerd indien verpakking en product in orginele staat en niet beschadigd. Hiervoor worden dan wel orderkosten (max 10% van faktuurwaarde) ingehouden. Het restant word teruggestort aan koper.

Artikel 3. prijzen, producten, aanbiedingen
3.1 Alle prijzen op de webshop van Italë Puur zijn in euros en inclusief BTW, maar exlusief verzendkosten.
3.2 Producten (en speciale aanbiedingen) zijn leverbaar (geldig) zolang de voorraad strekt.
3.3 Producten blijven eigendom van Italië Puur tot ontvangst van betaling van datzelfde product.

Artikel 4. betaling
4.1 Bij bestellingen van Italië Puur kan op de volgende wijze worden betaald: - Contante betaling bij afhalen of via Ideal.
4.2 Verzendkosten zijn voor rekening klant, deze zijn volgens de bezorging door TPG post.

Artikel 5. levering en leveringstijd

5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. Italië Puur streeft ernaar om de geplaatste bestelling binnen enkele werkdagen te leveren.
5.2 Zodra de te leveren producten afgehaald zijn gaat het transportrisico over op de klant.

Artikel 7. garantie en aansprakelijkheid
7.1 Wij verlenen op de door ons geleverde goederen de garantie zoals deze door de leveranciers wordt verleend. Na toekenning van de garantieschade, is aan ons de keuze op welke wijze de schade hersteld wordt.
7.2 Bij herstellen van de schade, welke achteraf niet tot garantie terug te voeren blijkt, zullen de kosten volledig aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
7.3 Italië Puur is nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding (in welke vorm dan ook) aan de klant tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Italië Puur
7.4 Als Italië Puur om welke reden dan ook wel enige schade moet vergoeden, zal deze nooit hoger uitvallen dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product.
7.5 In het volgende geval is er geen sprake van garantie:
- Als beschadiging zijn ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid, of nalatig onderhoud.